Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

quod erat demonstrandum – význam cudzieho slova

čo malo byť dokázané; tradičná formula uzatvárajúca dôkaz