Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

quod erat demonstrandum - význam cudzieho slova

čo malo byť dokázané; tradičná formula uzatvárajúca dôkaz