Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Quirit – význam cudzieho slova

v antickom Ríme plnohodnotný občan