Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

quasi - význam cudzieho slova

ako, akoby, skoro, do istej miery, kvázi