Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Sc – význam cudzieho slova

Sc

značka pre skandium

sC

značka pre statcoulomb