Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

afinita – význam cudzieho slova

schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami; výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa