Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

afix – význam cudzieho slova

predpona alebo prípona