Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agenda – význam cudzieho slova

pracovná náplň úradu, orgánu alebo pracovníka, súhrn úradných prác a výkonov; príručná liturgická kniha; zhrnutie bodov pripravených na prerokovanie