Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

afunkcia – význam cudzieho slova

zastavenie činnosti alebo neschopnosť činnosti telesného orgánu