Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspermia – význam cudzieho slova

aspermatizmus