Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspermia - význam cudzieho slova

aspermatizmus