Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

energia – význam cudzieho slova

dôraznosť, ráznosť, rozhodnosť, schopnosť výkonu, množstvo utajenej práce, účinná sila schopná konať prácu a k tomu využívaná, forma pohybu hmoty