Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gynekokracia - význam cudzieho slova

vláda žien