Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gynekokracia – význam cudzieho slova

vláda žien