Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gyro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom kruh, kruhový