Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gyps, gips – význam cudzieho slova

sádra