Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gypsomilka – význam cudzieho slova

trváca rastlina s drobnými kvietkami rastúca na piesčitých miestach