Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

harassment - význam cudzieho slova

obťažovanie, najmä sexuálne