Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

harpsichord – význam cudzieho slova

strunový klávesový hudobný nástroj, čembalo