Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hardware – význam cudzieho slova

technické vybavenie počítača