Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

harmonogram - význam cudzieho slova

grafické zobrazenie plánovaných úloh v časovom rozvrhu