Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

harmonogram – význam cudzieho slova

grafické zobrazenie plánovaných úloh v časovom rozvrhu