Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ikono- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom obraz, ikona