Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ikonografia - význam cudzieho slova

obrazopis, náuka o námetoch výtvarného umenia, najmä významných historických osobností