Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iktus - význam cudzieho slova

náhly ťažký záchvat (mŕtvica, úpal a pod.); rytmický prízvuk vo verši