Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ilikvidita – význam cudzieho slova

platobná neschopnosť