Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalamita – význam cudzieho slova

nehoda, nešťastie, prírodná pohroma; stav núdze