Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kali- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom draselný