Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kaleidoskop – význam cudzieho slova

optický prístroj so zrkadlami, ktoré vytvárajú z farebných sklíčok pestré obrazy; pestrý sled výjavov