Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalav – význam cudzieho slova

klenba lebky