Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kohorta – význam cudzieho slova

vojenský oddiel, družina, osobná stráž