Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolaborant – význam cudzieho slova

človek spolupracujúci s nepriateľom a zrádzajúci tak záujmy vlastného národa