Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koincidencia – význam cudzieho slova

súhlas, súbeh, zhodnosť fyzikálnych dejov v čase a priestore; nastavenie dvoch obrazov vedľa seba tak, aby ich zodpovedajúce prvky boli k sebe dokonale protiľahlé