Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koksovanie – význam cudzieho slova

rozklad uhlia na uhlíkatý zvyšok, premieňanie uhlia na koks