Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

leucit - význam cudzieho slova

hlinitokremičitan draselný, nerast