Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

levita - význam cudzieho slova

u starovekých Židov potomok kmeňa Levi; pomocník kňaza