Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lex - význam cudzieho slova

zákon; v starovekom Ríme všeobecne záväzný predpis prijatý ľudovým zhromaždením