Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

leuko- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom biely, svetlý