Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neuroplazma - význam cudzieho slova

cytoplazma v tele nervovej bunky; cytoplazmatická zložka tela nervovej bunky