Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neuroplazma – význam cudzieho slova

cytoplazma v tele nervovej bunky; cytoplazmatická zložka tela nervovej bunky