Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palium, pallium – význam cudzieho slova

starorímsky voľný plášť; stredoveký korunovačný plášť cisárov; pápežská alebo arcibiskupská biela ramenná páska; úzky posvätený prapor, ktorý sa vyvinul z rovnomenného cirkevného symbolu