Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pan- – význam cudzieho slova

predpona s významom všetko, celý