Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pan- - význam cudzieho slova

predpona s významom všetko, celý