Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panchart, parchant – význam cudzieho slova

nemanželské dieťa; posledný riadok odstavca prevedený na prvý riadok ďalšej stránky, kde zostáva samotný