Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palla - význam cudzieho slova

starorímsky zriasnený ženský odev