Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palla – význam cudzieho slova

starorímsky zriasnený ženský odev