Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rešpektovať – význam cudzieho slova

vážiť si, mať v úcte, uznávať; riadiť sa podľa niečoho alebo niekoho, dodržiavať, zachovávať