Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reskript – význam cudzieho slova

panovnícky alebo pápežský úradný výnos s podpisom