Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reskript - význam cudzieho slova

panovnícky alebo pápežský úradný výnos s podpisom