Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retencia – význam cudzieho slova

zadržanie; schopnosť zapamätať si; uchovanie, zachovanie