Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

respiro – význam cudzieho slova

platobná lehota; úverová lehota; odklad platenia peňažného záväzku