Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

resorpcia - význam cudzieho slova

pohlcovanie, vstrebávanie, vsakovanie