Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

resorpcia – význam cudzieho slova

pohlcovanie, vstrebávanie, vsakovanie