Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rejekcia – význam cudzieho slova

u prežúvavcov vyvrhnutie sústa z predžalúdka; neprijatie transplantátu organizmom; odmietnutie, zamietnutie žaloby alebo odvolania