Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reklama – význam cudzieho slova

ovplyvňovanie spotrebiteľov ku kúpe, propagácia, nábor, doporučovanie, hromadná ponuka, verejné vychvaľovanie tovaru, služieb a pod.