Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekord – význam cudzieho slova

uznaný najvyšší výkon; najlepší výkon alebo výsledok nejakej činnosti