Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekomando – význam cudzieho slova

doporučene; doporučená poštová zásielka